Bruxelles - Brussel (Brüssel) - hädaolukorra kava
Portaal töötati välja